3-sinf matematika uch xonali sonlarni taqqoslash 1-sinf yozuv Oo harflari 1-sinf yozuv bosh D harfi (2) 1-sinf ona tili Unli tovushlar va harflarni mustahkamlash 1-sinf musiqa biz yoqtirgan qo’shiqlar 1-sinf alifbe P harfi 1-sinf matematika 3ni qo’shish va ayirish 1-sinf matematika 8soni 1-sinf matematika Noma’lum ayriluvchini topish 1-sinf alifbe e tovushi va e harfi 4-sinf-odobnoma Baxtimiz qomusi 3-sinf matematika uch xonali sonlarni taqqoslash